Share
More from 7 Leaves Cafe (Garden Grove West)
Mung Bean Milk Tea

Mung Bean Milk Tea

By 7 Leaves Cafe (Garden Grove West)
$3.50

Taro Milk Tea

Trà Sữa Khoai Môn

Fresh Taro Root Cooked with Loose-Leaf Jasmine Tea

Our search for the 7 Leaves Taro Milk Tea began with a simple goal — to create a truly authentic Taro Milk Tea that captures the unique flavor and essence of real taro. A potato-like vegetable, taro is high in vitamins A and C, and protein. Creamy and balanced, our 7 Leaves Taro Milk Tea is cooked daily from fresh taro and brewed in loose-leaf jasmine tea to create an experience you won’t find anywhere else.


Củ khoai môn tươi nấu với trà hoa nhài lá lỏng

Việc tìm kiếm Trà Sữa Khoai Môn 7 Lá của chúng tôi bắt đầu với một mục tiêu đơn giản - tạo ra một Trà Sữa Khoai Môn thực sự đúng nghĩa, mang hương vị độc đáo và tinh túy của khoai môn thật. Một loại rau giống như khoai tây, khoai môn có nhiều vitamin A, C và protein. Kem và vị cân bằng, Trà Sữa Khoai Môn 7 Lá của chúng tôi được nấu hàng ngày từ khoai môn tươi và pha trong trà hoa nhài lá lỏng để tạo ra một trải nghiệm mà bạn không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác

Favorited 0 times. Add to my Favorites List

By 7 Leaves Cafe (Garden Grove West)
Orange County, California


1
Minimum Order Quantity
$ 3.50
Cost
1
Servings Per Order

  Open for order:  Yes

  Order advance notice:  Please callPre-order

No credit card required

Write a review

There are no reviews yet. Be the first to share your experience.


Food You May Like

Artichoke Drink with Aloe Vera and Chia Seeds

Artichoke Drink with Aloe Vera and Chia Seeds

By Kitchen Cô Năm
$5
Artichoke Drink with Aloe Vera and Chia Seeds

Artichoke Drink with Aloe Vera and Chia Seeds

By Brandon Nguyen
$4
Vietnamese Coffee

Vietnamese Coffee

By Cafe 949
$28
Signature Soy Drinks

Signature Soy Drinks

By Soy Good
$5.50