Share
More from 7 Leaves Cafe (Artesia)
Sea Cream Jasmine Tea

Sea Cream Jasmine Tea

By 7 Leaves Cafe (Artesia)
$3.50

Vietnamese Style Creamy Iced Coffee

Cà phê sữa đá kiểu Việt Nam

Authentic Vietnamese Style Creamy Iced Coffee

Perfected over the time span of a hundred years, Cafe Sua Da has become one of the world’s most refined and popular drinks. Using our secret brewing technique and the finest coffee beans in the world, our House Coffee is the culmination of authentic Vietnamese-style coffee, famous for its delicately nutty and smooth flavor along with a taste that is distinctly our own.

Cà phê sữa đá kiểu Việt Nam chính thống

Được hoàn thiện qua thời gian hàng trăm năm, Cafe Sữa Đá đã trở thành một trong những thức uống tinh tế và được ưa chuộng nhất thế giới. Sử dụng kỹ thuật pha cà phê bí mật của chúng tôi và những hạt cà phê ngon nhất trên thế giới, House Coffee của chúng tôi là đỉnh cao của cà phê theo phong cách Việt Nam chính thống, nổi tiếng với hương vị thơm ngon tinh tế cùng với hương vị đặc trưng của riêng chúng tôi.

Favorited 0 times. Add to my Favorites List

By 7 Leaves Cafe (Artesia)
Los Angeles, California


1
Minimum Order Quantity
$ 3.50
Cost
1
Servings Per Order

  Open for order:  Yes

  Order advance notice:  Please callPre-order

No credit card required

Write a review

There are no reviews yet. Be the first to share your experience.


Food You May Like

Artichoke Drink with Aloe Vera and Chia Seeds

Artichoke Drink with Aloe Vera and Chia Seeds

By Kitchen Cô Năm
$5
Artichoke Drink with Aloe Vera and Chia Seeds

Artichoke Drink with Aloe Vera and Chia Seeds

By Brandon Nguyen
$4
Vietnamese Coffee

Vietnamese Coffee

By Cafe 949
$28
Signature Soy Drinks

Signature Soy Drinks

By Soy Good
$5.50