Chè Bambu Đặc Biệt

Chè Bambu Đặc Biệt

By Bambu (Westminster)
$6
Bơ Dằm

Bơ Dằm

By Bambu (Westminster)
$6
Chè Ba Màu

Chè Ba Màu

By Bambu (Westminster)
$4.50
Trà Dâm Bụt Dâu

Trà Dâm Bụt Dâu

By 7 Leaves Cafe (Artesia)
$3.50
Trà Xanh Hoa Nhài Phủ Kem Biển

Trà Xanh Hoa Nhài Phủ Kem Biển

By 7 Leaves Cafe (Artesia)
$3.50
Cà phê sữa đá kiểu Việt Nam

Cà phê sữa đá kiểu Việt Nam

By 7 Leaves Cafe (Artesia)
$3.50
Trà Sữa Khoai Môn

Trà Sữa Khoai Môn

By 7 Leaves Cafe (Garden Grove West)
$3.50
Trà Sữa Đậu Xanh

Trà Sữa Đậu Xanh

By 7 Leaves Cafe (Garden Grove West)
$3.50
Trà Đào Cam Sả

Trà Đào Cam Sả

By Lee Keni
$3.50
Cafe Sữa Đá

Cafe Sữa Đá

By Tony L
$23.94
Nước Uống Giải Khát

Nước Uống Giải Khát

By Foodie Monster
$3
Cà Phê Sữa Đá / Cà Phê Đen

Cà Phê Sữa Đá / Cà Phê Đen

By Thuy Nguyen
$6
Sữa Đậu Nành

Sữa Đậu Nành

By Soy Good
$5.50
Cafe Sữa Đá

Cafe Sữa Đá

By Cafe 949
$28
Atisô với Aloe Vera và Hạt Chia

Atisô với Aloe Vera và Hạt Chia

By Brandon Nguyen
$4
Atisô với Aloe Vera và Hạt Chia

Atisô với Aloe Vera và Hạt Chia

By Kitchen Cô Năm
$5