Bún Bò Huế

Bún Bò Huế

By Quán Bún
$9.68
Khoai Tây Chiên với Thịt Bò và Trứng

Khoai Tây Chiên với Thịt Bò và Trứng

By The Vox Kitchen
$19
Bít Tết (30 oz)

Bít Tết (30 oz)

By The Vox Kitchen
$75
Phở Tái

Phở Tái

By Pho Ba Co
$9.50
Phở Tái Nạm Gầu Gân sách

Phở Tái Nạm Gầu Gân sách

By Pho 86 Restaurant
$6.50
Phở Bò Viên

Phở Bò Viên

By Pho 86 Restaurant
$6.50
Bê Thui

Bê Thui

By JHuynh kitchen
$15
Taco Người Mễ

Taco Người Mễ

By JHuynh kitchen
$1
Khô Bò  Ngọt Cay với Nước Tương

Khô Bò Ngọt Cay với Nước Tương

By Tan Jerky Chips
$8
Khô Bò

Khô Bò

By Moms Beef Jerky
$6
Sườn Bò Đại Hàn

Sườn Bò Đại Hàn

By KBBQ Galbi Short Ribs
$10
Nem Chua Bò

Nem Chua Bò

By Christine Nguyen
$14
Gia Vị Phở Bò Đặc Biệt

Gia Vị Phở Bò Đặc Biệt

By Holy Grail Spices
$10
Gỏi Gân Bò Đu Đủ

Gỏi Gân Bò Đu Đủ

By Kuma’s Kitchen
$25
Bún Bò Huế

Bún Bò Huế

By Van Phan
$9
Phá Lấu Lòng Bò

Phá Lấu Lòng Bò

By Minh Khuu
$9
Phá Lấu Lòng Bò

Phá Lấu Lòng Bò

By Đen's Kitchen
$10
Mì Bò Kho

Mì Bò Kho

By Ngoc Huynh
$10.50
Phở Tái Đuôi Bò

Phở Tái Đuôi Bò

By Ngoc Huynh
$12
Phở Tái Đuôi Bò

Phở Tái Đuôi Bò

By ThanhTuyen Dam-Bui
$10
Bún Bò Huế

Bún Bò Huế

By ThanhTuyen Dam-Bui
$10
Nem Chua Bò

Nem Chua Bò

By Van Nguyen
$9
Bò lúc lắc Xào Nui

Bò lúc lắc Xào Nui

By Annie Dao Le
$10
Nem Chua Bò

Nem Chua Bò

By NH Kong
$14
Phá Lấu Lòng Bò

Phá Lấu Lòng Bò

By Tiffany Truong
$10
Phá Lấu Lòng Bò

Phá Lấu Lòng Bò

By Phá Lấu Dee Win
$10
Sườn Bò Đại Hàn

Sườn Bò Đại Hàn

By Demi Nguyen
$50
Mì Xào Thịt Bò Bơ Tỏi

Mì Xào Thịt Bò Bơ Tỏi

By Vivian Vo
$20
Bún Bò Huế

Bún Bò Huế

By Amy Pham
$10
Bò Kho Bánh Mì

Bò Kho Bánh Mì

By Jenny Kim Diaz
$10