Yui Joy

What started out as baking at home with the kids turned out to be something everyone enjoyed. We made it to taste the way we prefer and now we want to share it to the world. Our Japanese cheesecake has less added sugar with it's own distinctive flavor.

Những gì bắt đầu khi nướng bánh ở nhà với những đứa trẻ hóa ra lại là thứ mà mọi người đều thích. Chúng tôi đã làm cho nó để nếm thử theo cách chúng tôi thích và bây giờ chúng tôi muốn chia sẻ nó với thế giới. Bánh pho mát Nhật Bản của chúng tôi có ít đường hơn với hương vị đặc trưng của riêng nó.

Orange County, California
657-400-5454
queen29_07@yahoo.com
@winnieduyuyen
Facebook

Original, Ube or Strawberry Japanese Cheesecake

Original, Ube or Strawberry Japanese Cheesecake

By Yui Joy
$10