Minh Khuu

Food safety and customer satisfaction are always our top priority ❤️❤️❤️

An toàn thực phẩm và sự hài lòng của khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi ❤️❤️❤️

Orange County, California
mym195@yahoo.com.vn
Facebook

Goat Hot Pot with Beancurd Sauce

Goat Hot Pot with Beancurd Sauce

By Minh Khuu
$35
Slow Cooked Beef Intestine Stew

Slow Cooked Beef Intestine Stew

By Minh Khuu
$9